LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỀU KHIỂN CÔNG TY NHÀ MÁY ĐÔ THÀNH

Thiết kế lắp đặt tủ điều khiển cho hệ thống sấy nguyên liệu, hệ thống tủ được điều khiển 2 ví trí là vận hành tại chỗ và theo dõi vận hành thiết bị trên trung tâm

Hệ thống điện bao gồm:

-Thiết kế hệ thống điện nhà xưởng: Hệ thống chiếu sáng, hệ thống máng cáp...

-Thiết kế hệ thống điều khiển cung cấp cho các máy công nghiệp 

Tin tức liên quan